250

Zápis 2024

Home » Nezařazené » Zápis 2024

Zápis 2024

Vážení rodiče,

dne 10. května 2024 v čase od 8:00 hodin do 13:00 hodin proběhne v ředitelně mateřské školy zápis dětí pro školní rok 2024 / 2025

Přineste s sebou:

  • vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání (ke stažení) nebo si ji vyzvednete v ředitelně MŠ
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce dítěte)


V Kostelanech nad Moravou 27. března 2024
Bronislava Lukášová, ředitelka školy