Stravné v MŠ Kostelany nad Moravou

Informační leták o zvýšení cen stravného od 1. 10. 2022

Vzhledem k stále narůstajícím cenám jak surovin, potravin a energií jsme nuceni zvýšit cenu stravného u všech kategorií.

Ceny stravného budou v takové výši:

Děti MŠ od 3-6 let:
přesnídávka 11,- Kč
oběd 24,- Kč
svačina 11,- Kč

Děti MŠ od 7-10 let:
přesnídávka 11,- Kč
oběd 26,- Kč
svačina 11,- Kč

Děti ZŠ od 7-10 let:
oběd 28,- Kč

Děti ZŠ od 11-14 let:
oběd 29,- Kč

Zaměstnanci:
oběd 46,- Kč (30,- Kč hradí zaměstnanec + 16,- Kč hradí FKSP)

Cizí strávníci:
oběd 75,- Kč (60,- Kč hradí důchodci + 15,- Kč přispívá obec Kostelany nad Moravou)

U zvyšování cen stravného se odvoláváme na vyhlášku 107/2005 Sb. ze dne 25. února 2005 o školním stravování.

Platnost tohoto opatření nabývá 1. 10. 2022

Obecní úřad Kostelany nad Moravou

Veronika Zalubilová
Vedoucí stravování MŠ