Zhodnocení roku 2021

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ohlédnutí za rokem 2021

Jaký ten rok tedy byl? Zcela jistě dobrodružný, plný zážitků, výzev
a odhodlání. Opět jsme se přesvědčili o tom, jak důležitá je spolupráce, trpělivost a vzájemná podpora.

Pojďme si ten rok zrekapitulovat.

První výzvou, která nás ihned na začátku roku potkala, bylo omezení školní družiny, kvůli zhoršení epidemiologické situace. Dle hygienických opatření a nařízení vlády mohli navštěvovat školní družinu pouze žáci 1. a 2. třídy. To nás ale neodradilo od aktivit, ba právě naopak.

Na začátku února jsme se s dětmi zapojili do akce rádia Kiss, která měla název „Vraťme svět na parket“. Jelikož máme ve školní družině skvělé tanečníky, šoumeny a šoumenky, nacvičili jsme taneční sestavu a na školní zahradě natočili krátký videoklip. Vytvořili jsme také transparent s logem rádia, názvem projektu, zpečetili ho svými podpisy a vyfotili se s ním. Videoklip a fotku jsme poslali na facebookové stránky fanoušků rádia Kiss. Klip měl velké ohlasy nejen u fanoušků rádia, ale také u samotných moderátorů, kteří nám k němu přidali komentář. Děti měly skvělý zážitek a velkou radost.

Každoroční očekávanou akcí, která nám zpestřuje začátek kalendářního roku v mateřské škole i ve školní družině je Karneval a rej masek. Malování na obličej, spousta her, soutěží a tanečků. Děti měly jako vždy skvělé a originální kostýmy. Některé se nám dokonce svěřily, že vyráběly kostýmy s rodiči až do půlnoci 🙂 No, milí rodiče, dali jste si skutečně záležet! Masopustní veselice, veselá byla převelice.

Naši radost bohužel ukončilo opětovné zhoršení epidemiologické situace. Mateřskou školu i školní družinu jsme byli nuceni uzavřít. Komunikace s dětmi i rodiči probíhala prostřednictvím již dříve vytvořených facebookových skupin mateřské školy a školní družiny. Do těchto skupin paní učitelky posílaly různá videa, náměty a úkoly. Dětem předškolního věku byla touto formou zajištěna distanční výuka. Pracovní listy pro děti si mohli rodiče vyzvedávat také v budově mateřské školy.

I přesto, že byla školní družina uzavřena jsme se s dětmi dohodli, že jako každý rok vytvoříme velikonoční přáníčka pro gerontologické oddělení nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Bylo vyrobeno spoustu krásných přání, které jsme včas předali. Věříme, že udělaly velkou radost.

Provoz mateřské školy i školní družiny se nejdříve v omezeném režimu podařilo obnovit od 12.dubna. Od poloviny května už mateřská škola i školní družina fungovala bez omezení, za což jsme byli moc vděční vzhledem k plánovaným akcím.

Koncem dubna se vždy do mateřské školy a školní družiny slétají na košťatech čarodějové a čarodějnice. Čarodějné dopoledne a odpoledne bylo plné her, soutěží a radovánek.

Začátkem května proběhlo již tradiční zdobení májky před budovou mateřské školy. Zapojily se jak děti z mateřské školy, tak žáci ze školní družiny.

Červen je pro všechny očekávaným měsícem plným zábavy, výletů, ale také loučením. Loučíme se nejen s dětmi, které odcházejí, ale také s celým školním rokem. Společně se pak těšíme na letní prázdniny a školní rok nadcházející.

Radostné období začalo Dnem dětí, který proběhl nejdříve na školní zahradě. Paní učitelky měly pro děti připraven pestrý program. Akce dále pokračovala v odpoledních hodinách. Společně se školní družinou jsme se vydali na chovný rybníček Vávrů, kde na všechny čekalo velké překvapení v podobě psích záchranářů. Děti mohly nejen pozorovat pejsky v akci, ale mohly si také vyzkoušet záchranu na vlastní kůži v připraveném záchranářském člunu. Byl to velký zážitek.

Letošní výlet mateřské školy byl do skanzenu Modrá. Nejstarší žáci ze školní družiny se také dočkali výletu, a to do Les Parku Vřesovice, který jsme měli celý pro sebe.

Dále proběhlo slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí po prázdninách do základní školy. Ukončeno bylo večeří a následným tradičním pasováním předškoláků.

A konečně školní rok jsme velkolepě zakončili společnou akcí mateřské školy a školní družiny se spoustou soutěží, zpěvu, tance a hudby na školní zahradě.

Letní prázdniny rychle utekly a byl tady začátek nového školního roku. Ten se nesl v duchu očekávání, setkání a kamarádství.

V listopadu proběhla v mateřské škole i ve školní družině již tradiční akce Podzimní strašení, na kterou se vždy všechny děti moc těší. Školka měla pořádně strašidelnou výzdobu, kterou dokonale dozdobily originální výtvory dětí a rodičů, tzv. Podzimáčci.

Před vánočními svátky nás opět potkalo krátké uzavření mateřské školy i školní družiny. Po obnovení provozu jsme se tak už nerušeně mohli připravovat na blížící se vánoční svátky. Zřizovatel nám zajistil krásné vánoční stromky, které jsme společně s dětmi a rodiči nazdobili.

Hezkým předvánočním dárkem bylo zakoupení nových stolů a židlí do školní jídelny. Nová školní jídelna měla u dětí úspěch.

Vánoční veselí v mateřské škole i ve školní družině bylo zakončeno zpěvem vánočních koled, vánoční nadílkou a rozbalováním dárků.

I přes veškeré překážky byl rok 2021 rokem zcela jistě úspěšným. Do naší školky zavítala různá divadelní představení a podařilo se uskutečnit alespoň část plánovaných akcí a projektů.
No a co ty, které se nepodařilo uskutečnit? My si je pro vás schováme jako překvapení třeba v tom roce letošním!!! Tak hurá za dalším dobrodružstvím 🙂

Do roku 2022 hlavně hodně zdraví a lásky. Z ničeho si nedělat příliš velké vrásky.

Vychovatelka Zuzana Něničková a celý kolektiv mateřské školy