Ceny školy

Mateřská škola 350,- Kč za měsíc

Školní družina: 150,- Kč za měsíc

Cena stravného: Dítě ŠD 7-10 leté (oběd): 23,- Kč
Dítě MŠ 3-6 leté: 34,- Kč
Zaměstnanci MŠ: 35,- Kč
Cizí strávníci: 45,- Kč

Číst více

Kapacity školy

Kapacita mateřské školy 50 dětí

Kapacita školní družiny 25 dětí

Kapacita školní jídelny 80 obědů

Číst více

Hlavní informace

Telefon: (+420) 572 541 366
(+420) 774 255 313

Mail: mskostelanynm@zkedu.cz

Provoz mateřské školy: 6.30 hod. – 16.30 hod

Provoz školní družiny: 12.15 hod. – 16.00 hod.

Číst více

UPOZORNĚNÍ:

 

     • OTEVŘENÍ MŠ A ŠD
      OBNOVENÍ PROVOZU MŠ
      Mateřská škola Kostelany nad Moravou zahajuje provoz 12. 4. 2021 od 6:30 hod.
      Nastupují pouze děti, které mají povinnou předškolní docházku (děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou minimálně 6-ti let).
      Přijetí dítěte do MŠ je podmíněno podstoupením testování v budově MŠ a následně negativním výsledkem testu.
      Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin, a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění Covid-19.
      Pro děti, které mají povinnou předškolní docházku, ale nenastoupí do MŠ zůstává distanční výuka. Materiály budou pro tyto děti připraveny k vyzvednutí v ředitelně, po předchozí telefonické domluvě.
      Vstup do mateřské školy bude povolen dle Školního řádu pouze do 8 hodin.
      Provoz MŠ bude od 6:30 do 16:30 hod. 
      Další informace na telefonu 774 255 313.
      Otevření MŠ podléhá nařízením MŠMT a MZCR.
       
      OBNOVENÍ PROVOZU ŠD
      Školní družina zahajuje provoz 12. 4. 2021.
      Budeme se řídit Základní školou Staré Město, rotační výukou. Tzn. školní družinu budou navštěvovat vždy ti žáci, kteří budou mít prezenční výuku.
      V týdnu od 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021 budou ve družině pouze žáci 2. a 4. ročníku. V dalším týdnu je vystřídají žáci 1. a 3. ročníku.
      Přijetí žáka do školní družiny je podmíněno negativním testem, které žák podstoupí v základní škole.
      Povinností je, aby žák měl vždy náhradní roušku (ne tu, co měl ve škole).
      Oběd pro trvale přihlášené žáky je zajištěn. 
      Otevření ŠD podléhá nařízením MŠMT a MZCR.

      Oznámení pro rodiče – příchod do Mateřské školy

      Rodiče vstupují vždy jednotlivě s dítětem do MŠ.
      U vstupu si rodiče i děti vydezinfikují ruce a postupují k testovacímu místu, které se nachází naproti šatny. Dětem bude proveden antigenní test, který je podmínkou přijetí dítěte do MŠ.
      Po testovaní rodič vyčká s dítětem na výsledek a pokud je test negativní dítě přenechá paní učitelce a odchází z MŠ.
      Pozn. platí pro každé následující pondělí a platí i pro děti, které nastoupí do MŠ jiný den než v pondělí.

      Děkujeme za pochopení.

       

     • Zápis do Mateřské školy Kostelany nad Moravou pro školní rok 2021 – 2022  
       
     • Byla založena společná skupina pro naši MŠ i ŠD na Facebooku s názvem Mateřská škola a Školní družina Kostelany nad Moravou. Budou sem přidávány fotky, videa, plánované akce a aktuální informace.  
       
     • Nabídka pro rok 2021 z Klubka pobytové tábory, příměstské tábory a tábor pro přeškoláky 
       
     • Vážení rodiče, od 14. ledna 2021 máte možnost si u paní ředitelky vyzvednout dokument pro Finanční úřad – Potvrzení o zaplacené částce za školné v roce 2020.  
       
     • Vážení rodiče, v rámci nařízení KHS Zlín a doporučení MŠMT vás prosíme:
      – po vstupu do prostor MŠ použijte prosím dezinfekční gel (u hlavních dveří)
      – v případě příznaků respiračního onemocnění si ponechte dítě doma
      – do budovy prosím vchází pouze jeden rodič s dítětem
      – při vstupu do budovy musí být nasazená rouška

     • Informace o cenách stravného
     • Rozpočet Mateřské školy Kostelany nad Moravou na rok 2021
     • Střednědobý plán Mateřské školy Kostelany nad Moravou na roky 2022-2023

AKCE NA DUBEN 2021:

      • z důvodu pandemie jsou akce v MŠ pozastaveny