VRABČÁK PRO DĚTI OD 4-5 LET

Vrabčák – předškolní projekt

Vyučující: Dana Janíková

OSNOVA:

  1. ÚVOD
  2. CÍLE
  3. ORGANIZACE A FORMY PRÁCE
  4. METODICKÝ POSTUP
  5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY