ŠKOLA HROU

Škola hrou – předškolní projekt

Vyučující: Bronislava Lukášová

OSNOVA:

  1. ÚVOD
  2. CÍLE
  3. ORGANIZACE A FORMY PRÁCE
  4. METODICKÝ POSTUP
  5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY