KERAMIKA

Keramický kroužek

Vyučující: Mgr. Monika Havlásková
Vyučování: pro děti ze ŠD
Cena: 450,- Kč za pololetí