Zhodnocení roku 2019

Ohlédnutí za rokem 2019

Tak zase po roce, blíží se Vánoce. Pak ještě pár malých kroků a už tady máme, konec dalšího roku. A jaký ten rok 2019 vlastně byl? Pro naši mateřskou školu a školní družinu byl zcela jistě plný barev. Pojďme si ten barevný rok v krátkosti připomenout.

Rok 2019 jsme zahájili již tradičním Karnevalovým rejem masek. Měsíc březen byl ve znamení KNIHY, kdy jsme si s dětmi představovali jejich oblíbené autory. Navštívili jsme také místní knihovnu. V rámci tohoto měsíce se uskutečnila akce Pyžamková školka a družina. Mateřská škola také pravidelně navštěvuje knihovnu B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Tradici Velikonoc jsme si oživili akcí „Zelený týden“. A to už tady máme jaro a jarní tradice. Sadili jsme bylinky a letos poprvé si vyzkoušeli zdobení májky před budovou MŠ. Červen jsme zakončili „Indiánským týdnem“ a závěrečným přespáním v MŠ a školní družině. Prázdniny a léto nám rychle uteklo. Začátek školního roku byl zahájen již tradičními hody. V listopadu proběhla akce „Podzimní strašení“, která byla plná strašidel a zábavných soutěží.

Nyní už se děti z mateřské školy a školní družiny připravují na Mikulášskou nadílku. Dále již druhým rokem proběhne zpívání u vánočního stromku před školkou a samozřejmě tradiční vánoční besídka.

K důležitým akcím bych také ráda zmínila – muzikoterapii, canisterapii, divadla, mobilní planetárium aj.

Také bych chtěla vyzdvihnout spolupráci s gerontologickým oddělením nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, a to přípravu dárků a přáníček pro seniory.

V tomto roce bylo také navrhnuto a vytvořeno nové logo naší MŠ. A aby nám ve školce bylo hezky teploučko, byl nám nainstalován nový plynový kotel.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat zřizovateli nejen za finanční podporu naší školky.

Máme tedy na co vzpomínat? Určitě. Na šikovné a samostatné děti, které odešly do 1. třídy. Na první krůčky, radosti, ale i slzičky dětí nově příchozích. Na společná setkávání s rodiči. Tedy na všechny, kteří nás podporují, pomáhají nám a drží nám palce. Také na společné výlety, akce a nezapomenutelné zážitky.

Ráda bych vám za sebe a za celý kolektiv MŠ popřála krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do roku 2020 plno krásných barev.

Vychovatelka Zuzana Něničková