Zhodnocení roku 2020

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ohlédnutí za rokem 2020

Nastává období vánočních svátků, proto se zastavme od shonu a zmatku. K Vánocům patří vůně skořice, cukroví, klid, pohoda a spousta pohádek. Za chvíli je tady i konec dalšího roku a my se ohlédněme, jaký ten rok pro nás byl a co nám přinesl.

Rok 2020 jsme v naší školce zahájili vesele. První akcí, která proběhla byl Karneval a rej masek. Malování na obličej, spousta her, soutěží a tanečků.

V březnu v době jarních prázdnin byla vymalována školní družina a děti se tak mohly těšit na nový vzhled.

Poté přišlo období pandemie COVID-19, které pro nás bylo těžkou zkouškou. Provází nás téměř celým rokem 2020, a to až do jeho konce. Období náročné a složité, které přineslo řadu překážek, ale i spoustu nových zkušeností. Projevila se nejen pevná spolupráce mezi zaměstnanci při nutné změně náplně práce, vzájemná pomoc mezi sebou při nastavování složitých epidemiologických opatření a v neposlední řadě podpora a spolupráce ze strany rodičů.

Akce, projekty, které byly naplánovány se bohužel nemohly uskutečnit.

Paní učitelky v MŠ se však snažily zajistit nabídku předškolního vzdělávání, a to formou pracovních listů, které pro děti připravovaly. Komunikace s rodiči probíhala také prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde byla založena uzavřená skupina.

Také provoz školní družiny byl na dlouhou dobu omezen. Pro děti a rodiče byla rovněž založena uzavřená skupina na sociální síti Facebook, kde byly vkládány různé náměty, omalovánky, úkoly a videa.

Provoz mateřské školy se i přes složité organizační zajištění podařilo obnovit od 18. května. Provoz školní družiny byl obnoven opětovně až v září.

Začátkem června proběhla na školní zahradě akce Den dětí. Paní učitelky si připravily různé hry, soutěže, tanečky. Děti se také mohly nechat namalovat. Akce byla vydařená a všechny děti si ji užily.

K závěru školního roku patří slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí po prázdninách do základní školy. Rozloučení proběhlo dle nastavených epidemiologických opatření na obecním úřadě za účasti dětí, rodičů, učitelek a pana starosty.

Začátkem července se uskutečnil výlet do zámecké zahrady a parku v Buchlovicích, kterého se účastnily děti i celý kolektiv MŠ. Počasí nám přálo a výlet jsme si všichni moc užili.

O letních prázdninách školka jako mávnutím kouzelné hůlky změnila svůj kabátek. Nejen, že byla vymalována třída Koťátek a chodby, ale zdi naší MŠ ozdobily nové postavičky a skřítci.

Začátek školního roku proběhl s velkým nadšením a očekáváním. Nově příchozí děti se rychle adaptovaly.

V říjnu proběhla akce Podzimní strašení, na kterou se vždy všechny děti moc těší.

Bohužel krátce na to mateřská škola byla nucena školku uzavřít z důvodu karantény. Také školní družina byla dle vládních nařízení uzavřena.

I přes veškeré překážky do naší školky zavítala alespoň párkrát divadelní představení a uskutečnila se Turtleterapie a canisterapie.

V měsíci listopadu proběhlo preventivní vyšetření očí u dětí, zdravotní firmou Prima Vizus.

Nyní se situace obrací k lepšímu a my už se připravujeme a těšíme na Mikuláše,
na přicházející období vánočních svátků a hlavně na vánoční nadílku v MŠ a ŠD 🙂

Jak shrnout rok 2020? Jedním slovem VÝZVA.

Rok, který byl výzvou nejen pro naši mateřskou školu, ale byl výzvou pro nás všechny. Překážky, které jsme museli překonávat, uvědomění si hodnot a přehodnocování priorit. Důležitost svobody, zdraví, obracení se k přírodě. Čas, který se jakoby zastavil.

Za sebe a za celý kolektiv naší mateřské školy přeji klidné a pohádkové vánoční svátky a do roku 2021 hlavně hodně zdraví, méně shonu a spěchu.

Vychovatelka Zuzana Něničková