Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2021- 2022

 

Vážení rodiče,

od 3. května 2021 do 7. května 2021 proběhne Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

DOKLADY K ZÁPISU:

  • vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku (najdete zde) nebo si ji vyzvednete v ředitelně MŠ
  • rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce dítěte
  • kritéria pro přijetí do MŠ (najdete zde)

S ohledem k aktuálnímu vývoji pandemie lze předpokládat, že zápis proběhne jinak než předchozí léta. Vyplněné doklady k zápisu máte možnost poslat poštou, vhodit do schránky na vchodových dveřích MŠ, poslat emailem nebo datovou schránkou. Vždy musí být podpis rodiče nebo zákonného zástupce. U elektronických podání musí být elektronický podpis. Prosím sledujte webové stránky naší mateřské školy, kde budou dostupné formuláře a další pokyny k ZÁPISU.

V Kostelanech nad Moravou 9. 3. 2021

Bronislava Lukášová
ředitelka mateřské školy