Oznámení o platbách MŠ

Vážení rodiče, v měsíci červnu 2020 bude na váš účet vrácena v plné výši
částka za plavání 2020.


Od pátku 5. června 2020 bude připravena také vratka peněz za neuskutečněné hodiny grafomotoriky. Peníze budou vráceny proti podpisu.


Poplatek za 2. pololetí školní družiny bude také v měsíci červnu vrácen na
váš účet.


uplata