Ceny školy

Telefon

(+420) 572 541 366
(+420) 774 255 313

Provoz mateřské školy

6.30 hod. – 16.30 hod

Provoz školní družiny

12.15 hod. – 16.00 hod

Mateřská škola

350,- Kč za měsíc

Kapacita mateřské školy

50 dětí

Kapacita školní družiny

25 dětí

Kapacita školní jídelny

80 obědů

Školní družina

150,- Kč za měsíc

Cena stravného

Dítě ŠD 7-10 leté (oběd): 23,- Kč
Dítě MŠ 3-6 leté: 34,- Kč