Ceny školy

Telefon: (+420) 572 541 366
(+420) 774 255 313
Provoz mateřské školy: 6:30 hod. – 16:30 hod.
Provoz školní družiny: 12:15 hod. – 16:00 hod.
Mateřská škola: 350,- Kč za měsíc
Kapacita mateřské školy: 50 dětí
Kapacita školní družiny: 25 dětí
Kapacita školní jídelny: 80 obědů
Školní družina: 150,- Kč za měsíc
Cena stravného: Dítě ŠD 7-10 leté (oběd): 23,- Kč
Dítě MŠ 3-6 leté: 34,- Kč
Zaměstnanci MŠ: 35,- Kč
Cizí strávníci: 45,- Kč