Ceny školy

Mateřská škola 350,- Kč za měsíc

Školní družina: 150,- Kč za měsíc

Cena stravného: Dítě ŠD 7-10 leté (oběd): 28,- Kč
Dítě MŠ 3-6 leté: 46,- Kč
Zaměstnanci MŠ: 46,- Kč
Cizí strávníci: 60,- Kč + 15,- Kč (příspěvěk od obce)