Kapacity školy

Kapacita mateřské školy: 50 dětí

Kapacita školní družiny: 25 dětí

Kapacita školní jídelny: 80 obědů