Hlavní informace

Telefon:(+420) 572 541 366
(+420) 774 255 313
Provoz mateřské školy:6:30 hod. – 16:30 hod.
Provoz školní družiny:12:15 hod. – 16:00 hod.
Mateřská škola:350,- Kč za měsíc
Kapacita mateřské školy:50 dětí
Kapacita školní družiny:25 dětí
Kapacita školní jídelny:80 obědů
Školní družina:150,- Kč za měsíc
Cena stravného:Dítě ŠD 7-10 leté (oběd): 23,- Kč
Dítě MŠ 3-6 leté: 34,- Kč
Zaměstnanci MŠ: 35,- Kč
Cizí strávníci: 45,- Kč